top of page

Svalbard klimaekspedisjon 

Jeg reiste til Svalbard som en fotograf som skulle dokumentere en klimaekspedisjon, og tilbake reiste jeg som en filmskaper som virkelig hadde fått føle på kroppen hvordan klimaendringene påvirker alle. Tre uker med lange dager og mye gåing resulterte i en fantastisk ekspedisjon for alle som var med. I ettertid har også  ekspedisjonen fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt for den detaljerte og gode måten vi har dokumentert endringene.  

bottom of page